Most Cited

Topical Review •
OPEN ACCESS
1
Deep potentials for materials science
Tongqi Wen, Linfeng Zhang, Han Wang, Weinan E, David J Srolovitz
2022, 1(2). doi: 10.1088/2752-5724/ac681d
Abstract(1480) PDF(332)
Topical Review •
OPEN ACCESS
2
Interface and surface engineering of black phosphorus: a review for optoelectronic and photonic applications
Haoran Mu, Wenzhi Yu, Jian Yuan, Shenghuang Lin, Guangyu Zhang
2022, 1(1). doi: 10.1088/2752-5724/ac49e3
Abstract(1222) PDF(264)
Paper •
OPEN ACCESS
3
The interplay between (electro)chemical and (chemo)mechanical effects in the cycling performance of thiophosphate-based solid-state batteries
Jun Hao Teo, Florian Strauss, Felix Walther, Yuan Ma, Seyedhosein Payandeh, Torsten Scherer, Matteo Bianchini, Jrgen Janek, Torsten Brezesinski
2022, 1(1). doi: 10.1088/2752-5724/ac3897
Abstract(1630) PDF(157)
Topical Review •
OPEN ACCESS
4
Multiscale understanding of high-energy cathodes in solid-state batteries: from atomic scale to macroscopic scale
Shuo Sun, Chen-Zi Zhao, Hong Yuan, Yang Lu, Jiang-Kui Hu, Jia-Qi Huang, Qiang Zhang
2022, 1(1). doi: 10.1088/2752-5724/ac427c
Abstract(1604) PDF(299)
Topical Review •
OPEN ACCESS
5
Recent advances and future perspectives for aqueous zinc-ion capacitors
Zhaodong Huang, Rong Zhang, Shaoce Zhang, Pei Li, Chuan Li, Chunyi Zhi
2022, 1(2). doi: 10.1088/2752-5724/ac4263
Abstract(1422) PDF(179)
Paper •
OPEN ACCESS
6
P2-type layered high-entropy oxides as sodium-ion cathode materials
Junbo Wang, Sren L Dreyer, Kai Wang, Ziming Ding, Thomas Diemant, Guruprakash Karkera, Yanjiao Ma, Abhishek Sarkar, Bei Zhou, Mikhail V Gorbunov, Ahmad Omar, Daria Mikhailova, Volker Presser, Maximilian Fichtner, Horst Hahn, Torsten Brezesinski, Ben Breitung, Qingsong Wang
2022, 1(3). doi: 10.1088/2752-5724/ac8ab9
Abstract(881) PDF(133)
Topical Review •
OPEN ACCESS
7
Recent development of chemically complex metallic glasses: from accelerated compositional design, additive manufacturing to novel applications
J Y Zhang, Z Q Zhou, Z B Zhang, M H Park, Q Yu, Z Li, J Ma, A D Wang, H G Huang, M Song, B S Guo, Q Wang, Y Yang
2022, 1(1). doi: 10.1088/2752-5724/ac4558
Abstract(1147) PDF(167)
Topical Review •
OPEN ACCESS
8
Advantages and challenges of self-assembled monolayer as a hole-selective contact for perovskite solar cells
Songran Wang, Huanxin Guo, Yongzhen Wu
2023, 2(1). doi: 10.1088/2752-5724/acbb5a
Abstract(1245) PDF(414)
Topical Review •
OPEN ACCESS
9
Ion transport and structural design of lithium-ion conductive solid polymer electrolytes: a perspective
Bo Tong, Ziyu Song, Hao Wu, Xingxing Wang, Wenfang Feng, Zhibin Zhou, Heng Zhang
2022, 1(4). doi: 10.1088/2752-5724/ac9e6b
Abstract(484) PDF(161)
Paper •
OPEN ACCESS
10
Si nanoparticles seeded in carbon-coated Sn nanowires as an anode for high-energy and high-rate lithium-ion batteries
Liubin Ben, Jin Zhou, Hongxiang Ji, Hailong Yu, Wenwu Zhao, Xuejie Huang
2022, 1(1). doi: 10.1088/2752-5724/ac3257
Abstract(1083) PDF(143)
Letter •
OPEN ACCESS
11
Air exposure towards stable Li/Li10GeP2S12 interface for all-solid-state lithium batteries
Wei Weng, Dong Zhou, Gaozhan Liu, Lin Shen, Mengqi Li, Xinshuang Chang, Xiayin Yao
2022, 1(2). doi: 10.1088/2752-5724/ac66f5
Abstract(713) PDF(114)
Paper •
OPEN ACCESS
12
Defect passivation and electrical conductivity enhancement in perovskite solar cells using functionalized graphene quantum dots
Yichuan Rui, Zuoming Jin, Xinyi Fan, Weitao Li, Bin Li, Tianpeng Li, Yuanqiang Wang, Liang Wang, Jia Liang
2022, 1(4). doi: 10.1088/2752-5724/ac9707
Abstract(697) PDF(119)
Topical Review •
OPEN ACCESS
13
Bilayer metal halide perovskite for efficient and stable solar cells and modules
Yanqing Zhu, Min Hu, Mi Xu, Bo Zhang, Fuzhi Huang, Yi-Bing Cheng, Jianfeng Lu
2022, 1(4). doi: 10.1088/2752-5724/ac9248
Abstract(547) PDF(66)
Topical Review •
OPEN ACCESS
14
Concentrated electrolytes for rechargeable lithium metal batteries
Chunxi Tian, Kun Qin, Liumin Suo
2023, 2(1). doi: 10.1088/2752-5724/acac68
Abstract(492) PDF(376)
Topical Review •
OPEN ACCESS
15
Key bottlenecks and distinct contradictions in fast commercialization of perovskite solar cells
Wenguang Liu, Hasan Raza, Xiaodong Hu, Sanwan Liu, Zonghao Liu, Wei Chen
2023, 2(1). doi: 10.1088/2752-5724/acba35
Abstract(516) PDF(117)
Topical Review •
OPEN ACCESS
16
Field-free approaches for deterministic spin-orbit torque switching of the perpendicular magnet
Hao Wu, Jing Zhang, Baoshan Cui, Seyed Armin Razavi, Xiaoyu Che, Quanjun Pan, Di Wu, Guoqiang Yu, Xiufeng Han, Kang L Wang
2022, 1(2). doi: 10.1088/2752-5724/ac6577
Abstract(792) PDF(117)
Paper •
OPEN ACCESS
17
Facile molten salt synthesis of carbon-anchored TiN nanoparticles for durable high-rate lithium-ion battery anodes
Ruijia Liu, Na Li, Enyue Zhao, Jinkui Zhao, Lingxu Yang, Wenjun Wang, Huijun Liu, Chaoliu Zeng
2022, 1(4). doi: 10.1088/2752-5724/ac9cf7
Abstract(435) PDF(147)
Perspective •
OPEN ACCESS
18
Solid-state electrolytes for safe rechargeable lithium metal batteries: a strategic view
Leire Meabe, Itziar Aldalur, Simon Lindberg, Mikel Arrese-Igor, Michel Armand, Maria Martinez-Ibaez, Heng Zhang
2023, 2(3). doi: 10.1088/2752-5724/accdf3
Abstract(523) PDF(106)
Paper •
OPEN ACCESS
19
Microfluidic 3D printing polyhydroxyalkanoates-based bionic skin for wound healing
Wentai Guo, Xiaocheng Wang, Chaoyu Yang, Rongkang Huang, Hui Wang, Yuanjin Zhao
2022, 1(1). doi: 10.1088/2752-5724/ac446b
Abstract(745) PDF(123)
Topical Review •
OPEN ACCESS
20
Properties and processing technologies of high-entropy alloys
Xuehui Yan, Yu Zou, Yong Zhang
2022, 1(2). doi: 10.1088/2752-5724/ac5e0c
Abstract(943) PDF(348)
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go